Lileo team Lileo team Lileo team Lileo team

Jerome

Management, financiën en strategie


Hij is vader van twee jongens, speelt graag met ze, doet aan sport en leest strips als hij tijd heeft.

In 2020 verliet hij zijn baan net na zijn vaderschapsverlof om Lileo te lanceren. Toen hij zijn vrouw melk zag afkolven, inspireerde hem dat tot het gekke avontuur van het maken van een borstkolf.

Bij Lileo houdt hij toezicht op de financiën, productontwikkeling en dagelijkse werkzaamheden.

Neem gerust contact met hem op als je nieuwsgierig bent: jerome@lileo.com

Je kunt met hem praten over zijn reizen naar Japan of zijn liefde voor videogames.

Anastasia

Community, Branding en Customer Success


Toen Jerome haar het idee uitlegde om een nieuwe borstkolf te maken, was ze meteen enthousiast over het op te lossen probleem.

Heb je ooit een vrouw melk zien afkolven? Nee? Het is het bewijs dat vrouwen opnieuw onzichtbaar zijn gemaakt en naar de achtergrond zijn gedrongen. En dat is niet terecht. Ze begint aan haar avontuur in oktober 2020.

Misschien heb je al contact met haar gehad, ze houdt zich bezig met verkoop, contacten met moeders, productontwerp en merkontwikkeling.

Je kunt met haar praten over haar lijst van Brusselse restaurants of haar liefde voor boeken.

Aarzel niet om contact met haar op te nemen als je nieuwsgierig bent: anastasia@lileo.com

Gaël

Strategie en consultancy


Hij ontmoette Jerome op de universiteit en toen zeiden ze tegen elkaar: op een dag zullen we samen een project hebben. Het was dus heel natuurlijk dat Jerome een beroep deed op Gaël. Als vader van twee dochters kende hij ook de zorgen die het moederschap met zich mee kan brengen.

Of het nu gaat om human resources, contacten voor de beste verzekeraar of advocaat, of digitaal talent, zijn adresboek staat vol juweeltjes. Hij is ook degene die het team aan het denken zet en een stapje terug doet.

Aarzel niet om contact met hem op te nemen als je nieuwsgierig bent: gael@lileo.com


Je kunt met hem praten over zijn liefde voor tech-objecten of hem om advies vragen over hoe je je Japans kunt verbeteren.

team member lileo man work

Jerome

Management, finance, strategy

He is the father of two boys, enjoys playing with them, doing sport and reading comics when he has the time.

In 2020, he left his job just after his paternity leave to launch Momly. It was seeing his wife expressing milk that inspired him to embark on the crazy adventure of creating a breast pump.

At Momly, he oversees finance, product development and day-to-day operations.

Feel free to contact him if you’re curious: jerome@momly.eu

You can talk to him about his trips to Japan or his love of video games.

team member lileo woman work

Anastasia

Community, Branding and Customer Success

When Jérôme explained to her the idea of making a new breast pump, she was immediately enthusiastic about the problem to be solved.

Have you ever seen a woman expressing milk? No ? It’s proof that, once again, women have been rendered invisible and relegated to the background. And that’s not right. She is embarking on her adventure in October 2020.

You may already have been in contact with her, she’s overseeing contacts with mums, product design and brand development.

Don’t hesitate to contact her if you’re curious: anastasia@momly.eu

You can talk to her about her list of Brussels restaurants or her love of books.

Lileo team member woman work

Yasmine

Engineering

She is an industrial engineer specializing in health and graduated from an additional Masters at ICHEC. Yasmine has always had a desire to improve people’s lives, particularly women’s lives.

She loves going to the cinema and watching documentaries. You can talk to her about documentaries on the marine world or books on psychology and personal development.

At Momly, she is in charge of the technical development of the product, so you could meet her if you subscribe to test the prototype.

Don’t hesitate to contact her if you’re curious: yasmine@momly.eu.

team member lileo man work

Gaël

Strategy and consultancy

He met Jérôme at university and that’s when they said to each other: one day, we’ll have a project together. So it was quite natural for Jérôme to call on Gaël. As the father of two daughters himself, he also knew the worries that motherhood could bring.

Whether it’s human resources, contacts for the best insurer or lawyer in Brussels, or digital talent, his address book is full of gems. He’s also the one who gets the team thinking and taking a step back.

Don’t hesitate to contact him if you’re curious: gael@momly.eu

You can talk to him about his love of tech objects, or ask him for advice on how to improve your Japanese.

Neem gerust contact met ons op als je een vraag hebt.